Totum

Totum

I samarbete med Analysera har vi skapat en hemsida åt Totum. Den är byggd med Drupal som cms-system. Totum finns inom hälsosektorn och arbetar med Basal Kroppskännedom. Denna behandlingsmetod syftar till att återskapa balansen i kroppen via skonsamma rörelser.

Fler projekt