Herbert Felixinstitutet

Herbert Felixinstitutet

I samarbete med Analysera har vi skapat Herbert Felixinstitutets webbplats. Drupal är cms-systemet bakom ytan. Institutet är ett betydelsefullt centrum för opinionsbildning, forskning och erfarenhetsutbyte om invandringens och entreprenörskapets betydelse för samhällsutvecklingen.

Fler projekt