Reklam & tryck

Vi har översatt flera böcker utgivna av bokförlaget Verbum.

Vi har skapat en hemsida till Andreaskyrkan i Klippan. Den är byggd med publiceringsverktyget Drupal. De beskriver sig själva på följande vis: "Andreaskyrkan i Klippan är en kristen församling som består av människor som har mött Jesus Kristus. Vi vill vara en gemenskap där du kan känna dig hemma. Oavsett tro eller frånvaro av tro är du varmt välkommen att höra av dig eller besöka oss!"

Vi har byggt om och vidareutvecklat Åströms förlags hemsida utifrån strikta krav av teknisk och designmässig art. Vi har även tidigare jobbat med manusgranskning åt förlaget. "Astrom Editions was founded by Professor Paul Åström in 1962 to publish monographs on Mediterranean archaeology. He had a vision to share and spread knowledge about Mediterranean archaeology, mainly from Cyprus and Greece.

I ett mycket långsiktigt samarbete har vi hjälpt Libris förlag med webbdesign, intranät med kopplingar till affärssystem, webben och externt lager. Detta arbete har inkluderat tekniker som MS IIS, MSSQL, ASP, PHP, Perl och XML. Vi har även arbetat med översättning, sättning och framtagande av databöcker (t ex den bästsäljande grundboken i webbdesign Att göra en hemsida).